loader

Chrzest

Chrzest

.

 1. Miejsce. Kodeks Prawa Kanonicznego nie wyznacza miejsca udzielania Sakramentu Chrztu – lecz ze względów duszpasterskich (troska o budowanie wspólnoty parafialnej) – jest nim kościół parafialny. Słuszna przyczyna dopuszcza inną możliwość, lecz wypada wówczas poprosić duszpasterza parafii własnej rodziców o wydanie odpowiedniej zgody (zgoda na chrzest poza parafią).
 2. Obowiązki rodziców:
 • Wychowanie dziecka zgodnie z podstawowymi prawdami wiary i zasadami moralności Kościoła Katolickiego,
 • Szkoła modlitwy i uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej,
 • Wspieranie księży i katechetów w przygotowywaniu dziecka do pełnego udziału w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania,
 1. Wymagania i obowiązki rodziców chrzestnych.

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

 1. Katolik, prowadzący życie zgodne z wiarą, regularnie przystępuje do Sakramentów,
 2. Nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim (konkubinat, ślub cywilny),
 3. Otrzymał Sakrament Bierzmowania i ma ukończone 16 lat (w uzasadnionych przypadkach proboszcz może dopuścić do pełnienia funkcji chrzestnego(ej) osobę młodszą, która przyjęła Sakrament Bierzmowania),
 4. Nie jest rodzicem dziecka,
 5. Nie pozostaje w jakiejkolwiek karze kanonicznej.

Aby zostać dopuszczonym do tej godności należy udać się po zaświadczenie dla rodzica chrzestnego (nie wystarczy samo świadectwo bierzmowania) do proboszcza parafii swojego zamieszkania (nie mylić zamieszkania z zameldowaniem; tutaj chodzi o miejsce, gdzie przebywam powyżej 3 miesięcy, gdzie przyjmuje wizytę duszpasterską itd.).

Świadek chrztu. Może nim zostać osoba ochrzczona, należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (tylko razem z chrzestnym katolikiem). Prawosławny jednak może być chrzestnym, gdy z ważnych powodów życzą sobie tego rodzice.

 1. Spowiedź rodziców i rodziców chrzestnych. W kancelarii otrzymacie kartki do spowiedzi. Najlepiej zarezerwować sobie na nią czas wcześniej (nie w dzień chrztu!), aby spokojnie przeżyć Sakrament Pokuty i Pojednania i  w stanie łaski uświęcającej (po uzyskaniu sakramentalnego rozgrzeszenia) przystąpić do Komunii św. w intencji nowoochrzczonego dziecka. Po spowiedzi spowiednik podpisuje i oddaje kartkę, którą należy oddać kapłanowi w dniu chrztu przy podpisywaniu aktu chrztu.
 2. Termin udzielania chrztu. Sakramentu chrztu udziela się w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 12.00 w niedziele.