loader

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna

Droga neokatechumenalna jest formą pochrzcielnegokatechumenatu dla dorosłych. Jej inicjatorami jest dwoje Hiszpanów: Francesco Arguello i Carmen Hernandez. Droga narodziłą się w dzielnicy slumsów Palomeras Atlas na przedmieściach Madrytu na początku lat 60. Dzisiaj, po ponad 30 latach od jej powstania kiedy ukazał się jej dojrzały kształt jest widoczne, że stanowi ona praktyczne narzędzie, umożliwiające wcielenie Soboru Watykańskiego II w rzeczywistość konkretnych parafii. Istnieje w ponad 100 krajach. Droga neokatechumenalna jest przebywana we wspólnotach i ma swoje etapy. Poprzez uczestnictwo w Liturgiach Eucharystycznych, w Liturgiach Słowa Bożego i pokutnych oraz w konwiwencjach, formowana jest wiara dojrzała, prowadząca do odkrycia ogromnego bogactwa chrztu św. iżycia tym chrztem. Owoce ukazują się bardzo szybko już w momencie powstawania wspólnoty. W trakcie przepowiadania Dobrej Nowiny wielu ludzi doświadcza spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który kocha każdego człowieka. To daje siłę do porzucenia starego sposobu życia i wejścia na drogę. Widać uratowane małżeństwa, uratowanych młodych ludzi, szczególnie zagrożonych pokusami "tego świata". Z czasem pojawiają się też inne owoce:

  • Katecheci lokalni głoszący Słowo Boże w swoich parafiach i miastach
  • Katecheci wędrowni gotowi zostawić wszystko, by wyruszyć "aż na krańce świata" i tam przepowiadać Chrystusa, który żyje i jest Panem
  • Liczne powołania do kapłaństwa mogące realizować się w seminariach diecezjalnych lubi międzynarodowych seminariach misyjnych "Redemptionis Mater"
  • Liczne powołania zakonne
  • Rodziny otwarte na życie i gotowe do wyjazdu wraz z księdzem do miejsc szczególnie zsekularyzowanych, potrzebujących odrodzenia Kościoła od podstaw
  • Misje ludowe organizowane na ulicach miast
  • Zastępy świeckich, którzy po uformowaniu gotowi są podjąć każdą, zleconą przez proboszcza działalność w parafii

Droga neokatechumenalna przyczynia się do ożywienia ducha misyjnego w parafii, do wzrostu świadomości, że Kościół nie istnieje dla samego siebie, ale istnieje, aby być znakiem świadczącym, że zbawienie ludzkości dokonało się. Tym samym przyczynia się do wypełnienia słów Chrystusa: "wy jesteście solą ziemi", "wy jesteście solą świata".  

Istotne dla określenia charakteru neokatechumenatu jest znaczenie posłuszeństwa Kościołowi, wyrażanego w praktyce poprzez posłuszeństwo papieżowi oraz biskupom lokalnym; na poziomie parafii jest to posłuszeństwo woli proboszcza. Zasady działania wspólnot zostały spisane i zawarte w tzw. Statutach, które zatwierdziła Stolica Apostolska.

http://camminoneocatecumenale.it/pl/home/